کابل قابل انعطاف سبک و معمولی

کابل قابل انعطاف سبک و معمولی

NYLHY (H03VV-F , H05VV-F)
هادی : مس آنیل شده
عایق :پی وی سی نوع D
روکش :پی وی سی نوع ST5
استاندارد :ISIRI 607-5
ولتاژ نامی :300/300v, 300/500 v
ماکزیمم دمای کاربری هادی :70ºC
کد شناسایی در استاندارد ایران :(607)52, (607)53

کاربرد :در محلهای خشك و نمناك ، زمانی که انعطاف پذیری مورد نظر باشد. مانند تغذیه لوازم برقی متحرک