کابل قابل انعطاف سنگین

کابل قابل انعطاف سنگین

NYMHY
هادی :مس آنیل شده
عایق :پی وی سی نوع A
روکش :پی وی سی
استاندارد :ISIRI 607-6 و ISIRI 3569-1*
ولتاژ نامی :450/750v, 600/1000 v
ماکزیمم دمای کاربری هادی :70ºC

کاربرد :در محلهاي خشك و نمناك جهت تغذيه تاسيسات الكتريكي زمانيكه انعطاف پذيري مورد نظر باشد