كابلهاي بالابر و اتصالات متحرك تخت

كابلهاي بالابر و اتصالات متحرك تخت

هادی :مس آنیل شده
عایق :پی وی سی نوع D
روکش :پی وی سی نوع ST5
استاندارد :ISIRI 607-6
ولتاژ نامی :450/750v, 300/500 v
ماکزیمم دمای کاربری هادی :70ºC
کد شناسایی در استاندارد ایران : (607)71f

کاربرد :جهت آسانسورها ، بالابرها و اتصالات متحرك