کابلهای کنترل قابل انعطاف شیلددار

کابلهای کنترل قابل انعطاف شیلددار

NYSLCY-J
هادی :مس آنیل شده
عایق :پی وی سی
روکش : پی وی سی
استاندارد :ISIRI 607-7
ولتاژ نامی :300/500 v
ماکزیمم دمای کاربری هادی :70ºC
کد شناسایی در استاندارد ایران :(607)74
حفاظ الکتریکی :سیم مسی بافته شده

کاربرد :نقاطي كه حفاظت الكتريكي بيشتري مورد نظر باشد. مشروط به اينكه احتمال ضربه مكانيكي وجود نداشته باشد