کابلهای قدرت سبک

کابلهای قدرت سبک

NYM
هادی :مس آنیل شده
عایق :پی وی سی
روکش : پی وی سی
استاندارد :ISIRI 607-4
ولتاژ نامی :300/500 v
ماکزیمم دمای کاربری هادی :70ºC
کد شناسایی در استاندارد ایران :(607)10

کاربرد :كابل كشي زميني ، در داخل يا خارج كانال جهت تغذيه تاسيسات برقي در صورتيكه احتمال ضربه مكانيكي وجود نداشته باشد