کابلهای قدرت و کنترل شیلددار

کابلهای قدرت و کنترل شیلددار

NYCY, NYSLCY-J
هادی :مس آنیل شده
عایق :پی وی سی
روکش : پی وی سی
استاندارد :ISIRI 3569-1
ولتاژ نامی :0.6/1 Kv
ماکزیمم دمای کاربری هادی :70ºC
حفاظ هم مرکز :مفتول ، نوار مسی یا ترکیبی از مفتول و نوار

کاربرد :برای سیستمها و تجهیزاتی که نیاز به حفاظت الکتریکی دارند ، کاربرد دارد