کابلهای ابزار دقیق چند زوج ، شیلد بر روی هر زوج و نهایی

کابلهای ابزار دقیق چند زوج ، شیلد بر روی هر زوج و نهایی

IE-Y (ST) Y- PIMF
هادی :مس – کلاس 1 ، 2 ، 5
عایق :پی وی سی
روکش : پی وی سی
استاندارد :BS 5308
ولتاژ نامی :300/500 v
ماکزیمم دمای کاربری هادی :70ºC
شیلد روی هر زوج :نوار پلی استر / مفتول قلع اندود / نوار آلومینیومی
شیلد نهایی :نوار پلی استر / مفتول قلع اندود / نوار آلومینیومی

کاربرد :در سیستمهای کنترل و ابزار دقیق جهت ارسال سیگنالهای آنالوگ و دیجیتال