کابلهای خودنگهدار (6 سیمه)

کابلهای خودنگهدار (6 سیمه)

(ABC (6 cores
هادی : (فاز ، روشنایی و نول): آلومینیوم فشرده شده
عایق :پلی اتیلن کراسلینک
استاندارد :الزامات توانیر و NFC 33-209
ولتاژ نامی :0.6/1 Kv
ماکزیمم دمای کاربری هادی : 90ºC
سیم نگهدارنده :مفتول فولادی گالوانیزه

کاربرد :توزیع برق در نواحی شهری