کابل تلفنی تاسیساتی (حفاظ دار)

کابل تلفنی تاسیساتی (حفاظ دار)

J-Y(st)Y
هادی :مس آنیل شده
عایق :پی وی سی
روکش : پی وی سی
استاندارد :الزامات شرکت مخابرات ایران و VDE
شیلد روی هر زوج :نوار پلی استر+ مفتول قلع اندود + نوار آلومینیومی

کاربرد :در تاسیسات تلفنی داخل ساختمانها و مراکز تلفن کاربرد دارد. استفاده در زیر زمین مجاز نیست.