کابل تلفنی هوایی (مهار دار)

کابل تلفنی هوایی (مهار دار)

A-2Y(st)2Y-T
هادی :مس آنیل شده
عایق :پلی اتیلن
روکش :پلی اتیلن
استاندارد :الزامات شرکت مخابرات ایران و VDE
شیلد روی هر زوج :نوار پلی استر+ مفتول قلع اندود + نوار آلومینیومی
سیم نگهدارنده :سیم فولادی گالوانیزه (هفت رشته ای)

کاربرد :متناسب برای شبکه های تلفنی است که قابل نصب بر روی پایه ها می باشد