سیم دوبل هوایی

سیم دوبل هوایی

A-2Y T
هادی :مس آنیل شده
عایق :پلی اتیلن
استاندارد :الزامات شرکت مخابرات ایران و VDE
سیم نگهدارنده :فولادی

کاربرد :سیم مهاردار جهت ارتباط جعبه تقسیم های نصب شده روی تیر و دیوار بکار می رود