سیمهای اتومبیلی

سیمهای اتومبیلی

AVS
هادی :مس آنیل شده
عایق :پی وی سی با ضخامت کاهش یافته
استاندارد :JASO D611
ماکزیمم دمای کاربری هادی : 100ºC

کاربرد :سیم کشی داخل اتومبیل